Pozostałe wyroby

W ofercie Gospodarstwa również:

• Gęś – tuszka
• Nogi gęsie
• Piersi gęsie
• Skrzydła